Закони, прописи, акти,
правилници

 

Закон о основама система образовања и васпитања (2013)

Закон о основном образовању и васпитању (2013)

Закон о заштити података о личности (2012)

Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању (2013)

Правилник о сталном стручном усавршавању васпитача,
наставника и стручних сарадника (2015)

Правилник о садржају и начину вођења евиденције
и издавању јавних исправа у основној школи (2013)

Правилник о организацији и систематизацији
послова

Правилник о програму завршног испита у основном
образовању и васпитању


СТАТУТ школе

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о безбедности

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правила понашања

Одлука о лицу за заштиту података о личности

Уџбеници за школску 2020/21. (обједињено)

Одлука о избору уџбеника III, IV и VIII разред 2022/23.

Распоред провера I - IV разред 2022/23.

Распоред провера V - VIII разред 2022/23.

Годишњи програм рада школе 2021/22.

Годишњи програм рада школе 2022/23.

Развојни план 2020/24.

Школски програм 2018/22

Школски програм 2022/26

Извештај о раду 2020/21.

Извештај о раду 2021/22.

 

мејл: radojedomanovicpn@gmail.com

 

 

Почетна

ВЕСТИ-Пратите нас на ФБ!

Матична школа

Одељење у Доњем Видову

Одељење у Стрижи

Ко је био Радоје ?

Линкови, база знања

Донације и поклони

Јавне набавке

Летописи

 

 
   

ПИБ:100878445; МБ: 07115946
Жиро рачун: 840-835666-95

Пријатељ сајта : www.SeattleAtHEIGHT.us

 
  * Сва права задржана www.milicevic.biz © 2008-2022.